Trong 

Sponsored link: Download Trong 
trong số này
Phần cung cấp ẩm thực; Phần điền giả nông canh; Phần kho tàng chất chứa, Phòng khi hữu sự cần; Gom nông tang, thương cổ, Thu xuất, lợi một phần. Thứ năm để cưới vợ; Thứ sáu làm nhà cửa. Tại gia sáu sự này, Hưng thịnh, sống khoái lạc. Tiền tài sẵn càng đầy, Như nước xuôi biển cả. Đời mưu sinh như vầy, Như ong hút nhụy hoa; Đời mưu sinh lâu dài, Sống an lạc hưởng thọ. Xuất tiền, không xuất xa Không tản mác tung ra, Không thể đem tài vật Cho hung bạo, ngoan tà. Phương Đông là cha mẹ, Phương Nam là tôn sư, .

Language: vietnamese
PDF pages: 96, PDF size: 4.12 MB
Report
trong số này:
. ngũ nghịch, bị thọ báo địa ngục, nhưng Phật tánh trong Đề-bàđạt-đa không mất. Phật tánh ấy cần có. sinh ở đâu cũng được nghe kinh Pháp hoa. Sinh trong nhân loại hay chư thiên, thì thọ hưởng sự yên.

Language: vietnamese
PDF pages: 96, PDF size: 1.87 MB
Report
trong
Language: vietnamese
PDF pages: 33, PDF size: 1.48 MB
Report
trong só này
TrÜc bui ñÙc Thích ca gÀn qui-liÍu AnanÇa và A-Nan Ca-Di‰p ljn bên Ngài khóc-lóc hÕi Ngài r¢ng: ThÀy qui-vÎ rÒi ai dåy chúng con, ñÙc Thích Ca nói: Có mt ñÃng ljn sau ta, oaiquyŠn hÖn ta n»a. ñÙc PhÆt Thích-Ca Çã nói mt vÎ Tây-PhÜÖng Giáo-Chû Jésus-Christ Çó vÆy. ƒy là mt Çàn anh Çã thông-trí cho nhÖn-loåi bi‰t ngÜi em k‰ vÎ cûa mình s¡p ljn, Ngài có nói trÜc còn oai-quyŠn hÖn ta n»a, thì thÆt quä vÆy. Khi ñÙc Chúa Jésus-Christ giáng-sanh ª Tây-PhÜÖng gÀn th† hình, các vÎ Thánh-Tông-ñÒ tÙc nhiên là môn-ÇŒ .

Language: vietnamese
PDF pages: 28, PDF size: 5.42 MB
Report
trong co
. nói đầu - Để khắc phục tình hình thiếu thức ăn trong ngành chăn nuôi, đặc biệt là nguồng nước ngày càng khó khăn như hiện nay, việc trồng các giống cỏ cao sản được xem như một giải. vệ tốt môi trường, tăng độ phì nhiêu cho đất. - Trồng cỏ cao sản là hướng đầu tư cho thời gian.). Vì vậy, đòi hỏi phải chăm sóc cỏ, nhất là trong mùa khô để có thể khai thác được nhiều hơn.KỸ THUẬT TRỒNG CỎTrồng cỏ voi Thân rễ cứng, hoá gỗ, mang nhiều.

Language: vietnamese
PDF pages: 12, PDF size: 1.14 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Tiếng Việt ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.