Sinh Kế

Sponsored link: Download Sinh Kế
sinh kế và khả năng thích Ứng với biến Đổi khí hậu case cần thơ
In general, the successfulness of occupations tends to be worse and poverty rate is still high. On average, the household size was 4.8 persons with the living expenditures of VND 2.9 million/household/month, covering 32.7% of total monthly net income. The households have to find water for living about 6 months per years with an average cost of VND 220,600/household/month, and the cost of fuels for living of VND 192,200/household/month. Coastal community recognizes the evidents and reasons of climate change.

Language: vietnamese
PDF pages: 15, PDF size: 0.32 MB
Report
sinh kế bền vững cho các khu bảo tồn biển việt nam
Language: vietnamese
PDF pages: 15, PDF size: 0.77 MB
Report
biến Đổi khí hậu và sinh kế ven biển viện nghiên cứu hải
Diễn đàn Phát triển Việt Nam, 2012 Xuất bản tại Việt Nam Bản quyền thuộc về Diễn đàn Phát triển Việt Nam (Vietnam Development Forum - VDF). Cấm in, tái bản và dịch sang ngôn ngữ khác một phần hay toàn bộ ấn phẩm này dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả việc photocopy hay đăng tải trên trang điện tử, nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Diễn đàn Phát triển Việt Nam. Địa chỉ liên hệ DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (VDF, HÀ NỘI) Tầng 10, Toà nhà Ngân hàng Phương Nam 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện.

Language: vietnamese
PDF pages: 204, PDF size: 1.77 MB
Report
biến Đổi khí hậu và sinh kế ven biển viện nghiên cứu hải
Diễn đàn Phát triển Việt Nam, 2012 Xuất bản tại Việt Nam Bản quyền thuộc về Diễn đàn Phát triển Việt Nam (Vietnam Development Forum - VDF). Cấm in, tái bản và dịch sang ngôn ngữ khác một phần hay toàn bộ ấn phẩm này dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả việc photocopy hay đăng tải trên trang điện tử, nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Diễn đàn Phát triển Việt Nam. Địa chỉ liên hệ DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (VDF, HÀ NỘI) Tầng 10, Toà nhà Ngân hàng Phương Nam 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện.

Language: vietnamese
PDF pages: 204, PDF size: 1.77 MB
Report
“lâm nghiệp, giảm nghèo và sinh kế nông thôn Ở việt nam”
Language: vietnamese
PDF pages: 139, PDF size: 1.27 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Tiếng Việt ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.