Lý Thuyết Hoá Huu Co

Sponsored link: Download Lý Thuyết Hoá Huu Co
thuyet hoa huu Đại học duy tân
1.1. Đối tượng của hoá học hữu cơ - Hoá học hữu cơ là môn khoa học nghiên cứu thành phần và . tố cơ bản cấu tạo nên các hợp chất hữu cơ. - Hoá học hữu cơ nhanh chóng trở thành một ngành khoa học. protein, axit nucleoic, hocmon… và nói chung, nó làm cho hoá hữu cơ đóng vai trò to lớn và ứng dụng phong. chất hữu cơ xuất hiện các hiện tượng đồng đẳng, đồng phân, hỗ biến và những biểu hiện phong phú về hoá lập thể. + Các liên kết chủ yếu trong hoá hữu cơ là liên kết cộng hoá trị, nên có tính chất lý học và hoá.

Language: vietnamese
PDF pages: 111, PDF size: 0.9 MB
Report
hoá phân tích - lý thuyết và thực hành
.¹o nhn lùc y tÕ. S¸ch Hãa phn tÝch (Lý thuyÕt vµ thùc hµnh) −îc biªn so¹n.

Language: vietnamese
PDF pages: 312, PDF size: 5.42 MB
Report
lý thuyết Đồ họa trường Đại học công nghệ
Language: vietnamese
PDF pages: 146, PDF size: 1.23 MB
Report
hóa môi trường Đvht lý thuyết Đvht thực hành)
. nguồn gốc, các chu trình biến đổi của các chất hóa học và ảnh hưởng của hoạt động con người đến môi trường không khí, đất và nước. Hóa học môi trường là một khoa học liên ngành bao gồm hóa học khí quyển, nước, đất đồng thời, hóa phân tích và các chuyên ngành khoa học khác sẽ hỗ trợ cho Hóa môi trường nhằm giải thích sự hình thành và biến đổi hàm lượng các chất có mặt trong môi trường. Hóa học môi trường còn giúp chúng ta biết cách nào. được với nồng độ và liều lượng của các chất hóa học hiện diện trong tự nhiên

Language: vietnamese
PDF pages: 86, PDF size: 3.5 MB
Report
hóa môi trường Đvht lý thuyết Đvht thực hành) ning
. nguồn gốc, các chu trình biến đổi của các chất hóa học và ảnh hưởng của hoạt động con người đến môi trường không khí, đất và nước. Hóa học môi trường là một khoa học liên ngành bao gồm hóa học khí quyển, nước, đất đồng thời, hóa phân tích và các chuyên ngành khoa học khác sẽ hỗ trợ cho Hóa môi trường nhằm giải thích sự hình thành và biến đổi hàm lượng các chất có mặt trong môi trường. Hóa học môi trường còn giúp chúng ta biết cách nào. được với nồng độ và liều lượng của các chất hóa học hiện diện trong tự nhiên

Language: vietnamese
PDF pages: 85, PDF size: 3.43 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Tiếng Việt ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.