Cơ Sở Kỹ Thuật Siêu Cao Tần Nguyễn Văn Ngọ

Sponsored link: Download Cơ Sở Kỹ Thuật Siêu Cao Tần Nguyễn Văn Ngọ
giáo trình java script hay trường cao Đẳng nghề nguyễn văn trỗi
Xem lại đối tượng sinh viên 1 sv1= new sinhvien(“ABC”,15,8); Truy cập dùng thuộc tính dùng chỉ số của mảng dùng giá trị của mảng Ví dụ 2: // Định nghĩa phương thức function xuatthongtin() { document.write("Tên nhân viên: " + this.ten +" "); document.writeln("Mã số nhân viên: " + this.maso); document.writeln("Mức lương: " + this.luong); document.writeln(""); } tên sv1.ten sv1[0] sv1 [“ten”] tuổi sv1.tuoi sv1[1] sv1[“tuoi”] điểm sv1.diem sv1[2] sv1 [“diem”]

Language: vietnamese
PDF pages: 107, PDF size: 1.29 MB
Report
kỹ thuật siêu cao tần (microwave engineering)
.Giới thiệu về kỹ thuật phân tích mạch điện ở tần số siêu cao, khái niệm thông số phân bố và ma trận tán xạ của các phần tử mạch điện, một số mạch siêu cao. đồ thị Smith trong phân tích và thiết kế mạch siêu cao tần. Chương 3: Ma trận tán xạ, các đặc tính. nhiều khái niệm sâu hơn về các mạch chuyên dụng siêu cao tần ở môn học tiếp theo: Môn Mạch siêu cao tần.

Language: vietnamese
PDF pages: 26, PDF size: 1.22 MB
Report
gs nguyen van chuyen voi chung ta
. GS Nguyễn Văn Chuyển thân kính, Quý bạn hữu, đồng môn, đồng niên, đồng nghiệp và học trò của Cố GS Nguyễn Văn Chuyển thân mến, Thật là sửng sốt và đau xót khi chúng ta nghe tin GS Nguyễn Văn Chuyển đột.

Language: vietnamese
PDF pages: 72, PDF size: 2.35 MB
Report
hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo Đánh bộ tài nguyên và môi trường
., ĐTM là một công cụ khoa học - kỹ thuật để lồng ghép các vấn đề môi trường vào quá trình xây dựng.

Language: vietnamese
PDF pages: 162, PDF size: 16.11 MB
Report
1   2   3   4   Next page →
Tiếng Việt ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.